Home

Welkom
Welkom op de website van Mieke Breij. Ik studeerde muziekwetenschap, kunstgeschiedenis, archeologie, kerkmuziek, informatiemanagement en archivistiek en was tot 11 april 2022 verbonden als hoofd dienstverlening aan Het Utrechts Archief.

Sinds 1979 ben ik actief als koorzanger en organist in verschillende kerken. Vanaf 1988 publiceerde ik diverse tijdschriftartikelen en boeken op het gebied van kerkmuziek, regionale geschiedenis en familiegeschiedenis. Als secretaris van de Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk ben ik reeds tientallen jaren organisatorisch betrokken bij de kerkmuziek in de Utrechtse Domkerk. In de periode 1981-2012 was ik de musicologische en organisatorische rechterhand van Maarten Kooy. Verder ben ik redactielid van het tijdschrift van de Vrienden van de Domkerk en vaste medewerker van de Handreiking van de Domkerk.


Actueel

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Utrechtse Domcantorij verscheen in oktober 2022 in samenwerking met Jan Hage en Erik Heijerman het jubileumboek Musica pro Deo - 50 jaar Domcantorij - herinneringen en reflecties  met ruim 30 tekstbijdragen van leden, oud-leden, kerkmusici en theologen (120 pagina's). ISBN 978 9081 80 8934

De prijs bedraagt 20 euro en het boek is te koop in de Domshop tijdens de bezichtigingsuren van de kerk (ma-vr 11.00-16.00 uur en zat 11.00-15.30 uur), via de erkende boekhandel en te bestellen via de webshop van de Domkerk:

Op vrijdag 12 november 2021  werd mijn nieuwste en rijk geïllustreerde boek 'De kerk is wat ze viert'- 100 Jaar Liturgische Kring' gepresenteerd in de Haagse Kloosterkerk tijdens de viering van het eeuwfeest van de Liturgische Kring.

 

In opdracht van de Kring raadpleegde ik  veel (onontsloten) archieven en collecties, voerde gesprekken met zowel nazaten van de pioniers als met huidige kringleden en bezocht kerkgebouwen uit heden en verleden die de liturgische vernieuwingen van de afgelopen honderd jaar zichtbaar maken.

Het fraai vormgegeven boek  (398 pagina's) is verlucht met bijna 180 afbeeldingen waarvan een groot deel nog niet eerder werd gepubliceerd. De verkoopprijs bedraagt € 27,50. Om het thuis gestuurd te krijgen, gebruikt u deze link:

www.boekenwereld.com/mieke-breij-de-kerk-is-wat-ze-viert-9789043537308

Het boek is uiteraard ook via de  Domshop en de erkende boekhandel verkrijgbaar.

Het ISBNnummer is: 978 90 435 3730 8.

 

=========================================================

Op zondagmiddag 6 oktober 2019 verscheen Genealogie Familie Breij 2019 behorende bij mijn  in 2009 verschenen boek Zeven eeuwen Familie Breij in het Utrechtse Veenweidegebied,  als actualisering van de stamboom naar de stand van 2019, zowel van de tegenwoordige generaties als uitbreiding met nieuwe vondsten uit eeuwenoude historische bronnen.

 

  • 160 pagina’s met afbeeldingen
  • ISBN 978-90-818089-2-7
  • Te bestellen door overmaking van € 21,00 (inclusief € 6,00 verzendkosten) op banknummer  NL 47 INGB 00045 89 699 t.n.v. M.C. Breij te Utrecht
  • Het boek is tevens bij mij af te halen.

**

Op vrijdagmiddag 19 mei 2017 werd in de Utrechtse Domkerk mijn boek over Maarten Kooy gepresenteerd. Medewerking verleenden de Domcantorij onder leiding van Remco de Graas, Domorganist Jan Hage en oud-Dompastor Hans Kronenburg. Zie voor het fotoverslag van Johan Breij de afzonderlijke presentatiepagina van mijn website.

Alles voor de Muziek – Leven en werk van Maarten Willem Kooy (1927-2013)

  • 368 pagina’s
  • Meer dan 250 afbeeldingen, waarvan vele nog niet eerder werden gepubliceerd
  • Gebonden
  • ISBN 978-90-818089-1-0
  • Te bestellen door overmaking van € 45,00 (inclusief  verzendkosten) op banknummer  NL 47 INGB 000458 96 99 t.n.v. M.C. Breij te Utrecht
  • Het boek is ook via mij verkrijgbaar en wordt voor € 40,00 verkocht in de Utrechtse DomShop  en in de winkel van Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28.