Actueel

Alles voor de Muziek   - Leven en werk van Maarten Willem Kooy (1927-2013)

Maarten Kooy overleed op 26 december 2013. Het was één van zijn wensen dan ten minste zijn composities bewaard zouden blijven in Het Utrechts Archief, waaraan ik als Hoofd Dienstverlening ben verbonden, zouden worden ondergebracht. Samen met hetgeen bewaard is gebleven aan onder meer programma’s, affiches, aankondigingen, recensies, interviews, foto’s, geluidsdragers en boeken wordt door mij de 'Collectie Maarten Willem Kooy' gevormd en ontsloten, die op de studiezaal aan de Alexander Numankade 199 raadpleegbaar zal worden.

Het levensverhaal van Maarten Kooy in boekvorm

Een catalogus (inventaris) van een archief dient altijd te zijn voorzien van een biografische inleiding over de persoon op wie de aanwezig archiefstukken betrekking hebben. Over zijn periode in de Domkerk (vanaf 1971) en de jaren daarna was ik goed op de hoogte. De eerste vijfentwintig jaar van zijn bezigheden in Haarlem en in de Oude Kerk te Soest had ik echter niet meegemaakt. Maarten had in de loop der jaren over zijn Haarlemse en Soester jaren wel veel verteld en tevens één en ander op schrift gesteld bij het veertigjarig bestaan van De Nederlandse Cantorij in 1999. Deze informatie diende als basis voor mijn reconstructie van zijn meer dan zestig jaar musiceren. Het Haarlems Dagblad en de Soester Courant waren tot vorig jaar  via internet integraal doorzoekbaar en boden mij een schat aan informatie. Verder heb ik diverse archieven, landelijke kranten en digitale media bij 'Beeld en Geluid' te Hilversum geraadpleegd.

Helaas zijn velen van zijn generatiegenoten reeds overleden. Toch heb ik nog verschillende, inmiddels hoogbejaarde personen kunnen interviewen, die Maarten in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw van nabij hebben meegemaakt. Heel bijzonder was het om Herta Hendrikse-Wackerbarth, de weduwe van Maartens inspirator,  Dolf Hendrikse (1922-1963), te leren kennen. De vele gesprekken met haar tijdens mijn bezoeken aan Berlijn hebben over de jaren 1946-1952 en de idealen van de twee vrienden veel duidelijk gemaakt.

Bezig zijnde met het in kaart brengen van Maartens muzikale activiteiten vanaf 1946 realiseerde ik mij welk een pionierswerk hij in al die jaren tot stand heeft bracht. Wat ik daarover aan informatie heb opgespoord, bleek teveel om in een biografische inleiding op de catalogus op te nemen. Vervolgens heb ik het plan opgevat om een afzonderlijke uitgave over zijn muzikale leven te schrijven en uit te geven.

Grafisch ontwerper Angela Damen aan het werk

Dit verhaal vertel ik tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de protestantse kerkmuziek en in de historische uitvoeringspraktijk van de oude muziek. Deze tijd was een bijzondere periode, waarin door Maarten Kooy en zijn generatiegenoten aan (kerk)musici, theologen, dichters en instrumentenbouwers met een groot élan veel ondernomen is.

Maarten Kooy was in 1971 in de Utrechtse Domkerk de oprichter van de Domcantorij, die in het najaaar van 2016 haar 45-jarig bestaan vierde. Daarnaast was hij de geestelijke vader van de landelijk bekende reeks Zaterdagmiddagmuziek Domkerk. Met zijn enthousiasme en bevlogenheid heeft hij talloze zangers, musici, theologen, gemeenteleden, concertbezoekers en cursisten geïnspireerd en muzikale ervaringen bezorgd, waaraan zij nog altijd warme herinneringen bewaren. Thans zijn nog niet eerder vastgelegde facetten van kerkmuziekgeschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog beschreven, die ik in boekvorm ga uitgeven onder mijn zakelijke naam MCB-Script.

Angela Damen van Studio Michelangela te Utrecht, met wie ik eerder samenwerkte ten behoeve van mijn boek ‘Veertig Jaar Domcantorij’ en enkele Van Beuningen-publicaties in opdracht van de Stichting ‘Esse non Videri, heeft op smaakvolle wijze de layout verzorgd. Het boek omvat 368 pagina’s met meer dan 250, vaak nog niet eerder gepubliceerde foto’s van kerken, affiches, recensies, uitvoeringen en personen met wie Maarten Kooy heeft gemusiceerd of te maken heeft gehad. 

De presentatie

Op vrijdagmiddag 19 mei 2017, de dag waarop Maarten Kooy 90 jaar zou zijn geworden, werd mijn boek Alles voor de Muziek – Leven en werk van Maarten Kooy (1927-2013)  in de Domkerk te Utrecht tijdens een exclusief concert gepresenteerd. De Domcantorij onder leiding van Domcantor Remco de Graas,  Domorganist Jan Hage  en oud-Dompastor Hans Kronenburg leverden een aandeel aan het programma. 

Het boek is voor € 40,00 te koop in de DomShop en te bestellen door overmaking van € 45,00 (inclusief verzendkosten) op banknummer  NL 72 INGB 0004706522 t.n.v. MCB Script te Utrecht.