Home

Welkom
Welkom op de website van Mieke Breij. Als hoofd dienstverlening ben ik verbonden aan Het Utrechts Archief. Ik studeerde Muziekwetenschap, Kunstgeschiedenis-Archeologie, Kerkmuziek, Informatiemanagement en Archivistiek. Sinds 1979 ben ik actief als koorzanger en organist in verschillende kerken. Vanaf 1988 publiceerde ik diverse tijdschriftartikelen en boeken op het gebied van kerkmuziek, regionale geschiedenis en familiegeschiedenis. Als secretaris van de Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk ben ik reeds tientallen jaren betrokken bij de kerkmuziek in de Utrechtse Domkerk. In de periode 1981-2012 was ik de musicologische en organisatorische rechterhand van Maarten Kooy. Verder ben ik redactielid van het tijdschrift van de Vrienden van de Domkerk en lid van het Utrechtse Sint Maartensberaad.


Actueel

Op zondagmiddag 6 oktober 2019 verscheen Genealogie Familie Breij 2019 behorende bij mijn  in 2009 verschenen boek Zeven eeuwen Familie Breij in het Utrechtse Veenweidegebied,  als actualisering van de stamboom naar de stand van 2019, zowel van de tegenwoordige generaties als uitbreiding met nieuwe vondsten uit eeuwenoude historische bronnen.

  • 160 pagina’s met afbeeldingen
  • ISBN 978-90-818089-2-7
  • Te bestellen door overmaking van € 21,00 (inclusief € 6,00 verzendkosten) op banknummer  NL 72 INGB 0004706522 t.n.v. MCB Script te Utrecht
  • Het boek is tevens bij mij af te halen.

=========================================================

Op vrijdagmiddag 19 mei 2017 werd in de Utrechtse Domkerk mijn boek over Maarten Kooy gepresenteerd. Medewerking verleenden de Domcantorij onder leiding van Remco de Graas, Domorganist Jan Hage en oud-Dompastor Hans Kronenburg. Zie voor het fotoverslag van Johan Breij de afzonderlijke presentatiepagina van mijn website.

Alles voor de Muziek – Leven en werk van Maarten Willem Kooy (1927-2013)

  • 368 pagina’s
  • Meer dan 250 afbeeldingen, waarvan vele nog niet eerder werden gepubliceerd
  • Gebonden
  • ISBN 978-90-818089-1-0
  • Te bestellen door overmaking van € 45,00 (inclusief € 5,00 verzendkosten) op banknummer  NL 72 INGB 0004706522 t.n.v. MCB Script te Utrecht
  • Het boek is ook via mij verkrijgbaar en wordt voor € 40,00 verkocht in de Utrechtse DomShop  en in de winkel van Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28.