Lezingen

Actueel

Op verzoek van de protestantse gemeente Laurentiuskerk in Breda-Ginneken verzorgde Mieke Breij op startzondag 12 september 2021 om 11.30 uur in gebouw Mariëndal een voordracht over het werk van ds. Barend ter Haar Romeny (1881-1970).

Hij was een prominent lid van de Liturgische Kring en zorgde er in de jaren 1926-1947 voor dat de Laurentiuskerk werd gerestaureerd en heringericht naar de opvattingen van de Kring. Vervolgens kreeg deze kerk landelijke bekendheid als hét voorbeeld van herinrichting van een middeleeuwse kerk. De kerk ziet er nog steeds uit, zoals destijds bedacht. Het thema in het monumentenweekend is dan ook ‘Zijn monument is ons monument’.

Eerder gehouden voordrachten

De familie Baumhauer en Von Baumhauer (2001) – Boekpresentatie te Aken

Martinus van Tours (2004)  voor de Protestantse Gemeente Zaltbommel en de Historische Vereniging Doesburg

Zeven eeuwen familie Breij (2009) bij de reünie van de familie Breij in Maarssen

Veertig jaar Domcantorij (2011) – Boekpresentatie Domkerk Utrecht

Waar komen wij vandaan? Op zoek naar uw voorouders  (2011) voor  de Vrouwenvereniging te Luttelgeest

Een vigilante familie Van Beuningen (2013) – Boekpresentatie te Amsterdam

In memoriam Maarten Kooij (2014) tijdens een donateursbijeenkomst van de Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk Utrecht

De Dom van Utrecht, trots van de stad (2015) voor bewoners van Huize Transwijk te Utrecht

Licht en Donker in de Domkerk (2016) voor de donateurs van de Stichting Zaterdagmiddagmuziek en leden van de RABO-bank Utrecht

Het erfgoed familie Boonen op de Veluwe (2016) voor de Historische Vereniging Nuwenspete te Vierhouten

Het orgelbronnen in Het Utrechts Archief (2016) voor de Stichting Utrecht Orgelland

Alles voor de muziek – leven en werk van Maarten Kooy (1927-2013) – (2017) – Boekpresentatie Domkerk Utrecht

Van onderzoek tot boek (2017) voor de Nederlandse Genalogische Vereniging, afdeling Utrecht

Van Beuningen en Von Baumhauer  in Elspeet en Vierhouten (2017) voor de Historische Vereniging Nuwenspete te Vierhouten

1000 Jaar Kerkmuziek in de Utrechtse Domkerk (2018) voor het Citypastoraat Domkerk  Utrecht

Het Utrechts Archief (2018) voor de Facultyclub van de Universiteit Utrecht

Van Beuningen in Danzig (2019) bij de overdracht van het archief van Konrad van Beuningen (Hamburg) aan Het Utrechts Archief

1000 jaar kerkmuziek in de Utrechtse Domkerk, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Domcantorij (17 september 2022)

Orgels en organisten van de Utrechtse Domkerk, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Domcantorij (1 oktober 2022)

De liturgische beweging in hervormd Utrecht vanaf 1920, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Domcantorij (15 oktober 2022)