Biografie

Mieke Breij
Mieke Breij (Utrecht, 1959) bracht haar middelbare schooltijd door aan de Rijksscholengemeenschap ‘Schoonoord’ in Zeist. Haar docent schoolmuziek was Domorganist Stoffel van Viegen (1916-1988), die haar in het voorjaar van 1972 op de destijds gestarte concertreeks ‘Zaterdagmiddagmuziek Domkerk Utrecht’ attendeerde. Via haar docent geschiedenis, de heer W.J.F.Meiners, raakte zij geïnteresseerd in het doen van voorouderonderzoek. Hij maakte haar vanaf 1972 wegwijs in genealogische bronnen en bracht haar de eerste beginselen bij van het lezen van oude handschriften. Gefascineerd door de eeuwenoude bronnen die zij in het toenmalige Rijks- en Gemeentearchief van Utrecht onder ogen kreeg, meldde zij zich in 1977 aan voor de opleiding tot archivaris, maar werd om leeftijdsredenen afgewezen; men vond haar tien jaar te jong.

Na haar Atheneumopleiding studeerde zij vanaf 1979 aan de Rijksuniversiteit Utrecht Muziekwetenschap (met de bijvakken Kunstgeschiedenis en Archeologie) en behaalde in 1986 het doctoraal examen met als specialisme protestantse koor- en orgelmuziek. Sinds haar studententijd is zij tientallen jaren bestuurlijk en uitvoerend actief (geweest) als musicoloog, koorzanger in de Utrechtse Domcantorij, organist van het Utrechtse ouderenpastoraat, secretaris van de
Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, de Stichting Kerkconcerten Utrecht, de Stichting Lagal (voor
historisch-verantwoorde uitvoeringspraktijk van het gregoriaans), de Stichting Discodom 92 (uitgave van LP’s en CD’s) en de Stichting Muziekkring ‘De Nederlandse Cantorij’, waarbij zij veel organisatorische ervaring opdeed.

 

Verder was zij in de jaren 1990-1998 hoofdredacteur van het kerkmuzikale maandblad ‘Organist en Eredienst’. Omdat het in de kerkmuzikale wereld toch moeilijk bleef een redelijk bestaan op te bouwen, trad zij in 1992 parttime in dienst van het Middelbaar Beroepsonderwijs te Zeist en Utrecht. In het voorjaar van 2000 besloot zij het roer om te gooien, ontslag uit het onderwijs te nemen en terug te keren naar haar eerste liefde.

Zij begon aan een avondopleiding tot archivaris en informatiemanager aan de Archiefschool en
Hogeschool van Amsterdam en behaalde in 2003 de bijbehorende diploma’s. Inmiddels had zij in het najaar van 2000 een baan als medewerker studiezalen op Het Utrechts Archief verworven. Sinds 2006 is zij hoofd van het team van informatiemakelaars en logistieke medewerkers ten behoeve van de dienstverlening aan onderzoekers uit binnen- en buitenland van Het Utrechts Archief. In haar vrije tijd is zij naast genoemde organisatorische werkzaamheden altijd als onderzoeker in binnen- en buitenlandse archieven actief gebleven. Dit resulteerde onder meer in de vele (muziek)historische en genealogische publicaties.

Op 25 april 2008 ontving zij uit handen van burgemeester Aleid Wolfsen te Utrecht de versierselen behorende bij de Koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ vanwege haar deskundigheid, enthousiasme en doorzettingsvermogen waarmee zij Utrecht als muziekstad eer aan doet’. Thans is zij als organist verbonden aan verschillende kerken binnen en buiten Utrecht en actief bij de Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk Utrecht op het terrein van Publiciteit en Marketing.