Boeken en artikelen

Over kerkmuziek

De orgels in de Domkerk te Utrecht (6 pagina’s, 1986)

Kerkmuziek in Utrecht 1926-1961
Afstudeerscriptie Muziekwetenschap RU Utrecht (130 pagina’s, 1986)

Sint Maarten Schutspatroon van Utrecht (92 pagina’s, 1988)

César Franck 1890-1990 
Franckproject Domkerk Utrecht  (38 pagina’s, 1990)

Passiemuziek in de Zaterdagmiddagmuziek Domkerk (1990)

Vijfentwintig jaar Zaterdagmiddagmuziek Domkerk 1971-1996
(Artikelen en eindredactie in opdracht Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, 1996)

Vocale kerkmuziek – Koormuziek in historisch en
liturgisch kader – Uitgave: NSGV/SLSK (eindredactie, 1997)

Programmaboek Stichting Kerkconcerten Utrecht 
(Artikelen en eindredactie, 1997)

Programmaboek Stichting Kerkconcerten Utrecht 
(Artikelen en eindredactie, 1998)

Programmaboek Veertig jaar Stichting Kerkconcerten Utrecht
(Artikelen en eindredactie, 1999)

40 jaar Stichting Muziekkring De Nederlandse Cantorij – 40 jaar pionieren (Tekstbijdragen, 1999)

Der Fiedler vom Getto – Maarten Kooij/Emanuel Overbeeke
(Eindredactie, 2007)

Veertig jaar Domcantorij 1971-2011 – Portret van een vocale en instrumentale kerkmuzikale praktijk in een geseculariseerde wereld.
Uitgave in eigen beheer (122 pagina’s, 2011) ISBN 978 90 818089 0 3 

Alles voor de muziek – Leven en werk van Maarten Willem Kooy (1927-2013) Uitgave in eigen beheer (366 pagina’s, 2017) ISBN 978 90 818089 1 0 

‘Nun freut euch lieben Christen g’mein – de kerkmuzikale idealen van Maarten Kooy en Dolf Hendrikse in de tweede helft van de twintigste eeuw’,
in: ‘Een door God geschonken gave – Luthers erfenis in de Nederlandse Protestantse Kerkmuziek’, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme na 1800 (18 pagina’s, 2017)

De kerk is wat ze viert – 100 Jaar Liturgische Kring
Uitg. KokBoekencentrum Utrecht (398 pagina’s). ISBN 978 90 435 3730 8 Verschenen bij de viering van het eeuwfeest op 12 november 2021

Omzien in verwondering – 50 jaar Domcantorij, samenstelling en teksten. Uitgave. Citypastoraat Domkerk Utrecht (56 pagina’s, 2022)

Musica pro Deo – 50 jaar Domcantorij, herinneringen en reflecties,  in samenwerking met Jan Hage en Erik Heijerman – tekstbijdragen en eindredactie. Uitgave Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk Utrecht (120 pagina’s 2022) ISBN 978 9081 80 8934

Dolf Hendrikse (1922-1963) – een leven gewijd aan de Evangelische Kerkmuziek. Verschenen op 17 oktober 2022 ter gelegenheid van zijn 100ste geboortedag. Uitgave in eigen beheer (120 pagina’s, 2022) ISBN 978 90 81 808941

‘Dolf Hendrikse (1922-1963) – Bij de honderdste geboortedag van een wederopbouw-pionier’, in: Het Orgel, tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging (jaargang 118, no. 6), pagina 12- 21 (november, 2022)

OVER GENEALOGIE

Genealogie 500 jaar Stöller en Stoeller (153 pagina’s, 1995)

Genealogie Ferm zoo, Kooijmans, ferm 
(Tekstbijdragen aan het boek van Maarten Kooij, 1997)

Genealogie Kooij, waar kom jij vandaan? 
(Tekstbijdragen aan het boek van Maarten Kooij, 2000)

De Stammen onder de Leeuw 
Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere-Bomhower- Boomhouwer- Boomhouer en (Von) Baumhauer, in samenwerking met Jon Baumhauer (640 pagina’s, 2001) in een Nederlandse en een Duitse editie   ISBN 90 9013 497 2 

De geschiedenis van de schilderijencollectie van de Stichting Esse non Videri, in opdracht van de Stichting ‘Esse non Videri’ (46 pagina’s, 2004)

Erfgoed Boonen – De geschiedenis van het erfgoed van de Harderwijker
burgemeestersfamilie Boonen van de 17e-eeuw tot in de tegenwoordige tijd,
in opdracht van de Stichting ‘Esse non Videri’ (230 pagina’s, 2005)

Zeven eeuwen familie Breij in het Utrechtse Veenweidegebied.
Uitgave in eigen beheer (592 pagina’s, 2009) ISBN 978 90 9024 617 8 

Een vigilante familie – Het geslacht Van Beuningen in Amsterdam en
Utrecht  in opdracht van de Stichting ‘Esse non Videri’ (248 pagina’s, 2013)
ISBN 978 906 226 226 3 4

‘Het leven op de hofstede Dorpzicht te Nederhorst den Berg in de negentiende eeuw’ in: Tussen Vecht en Eem, tijdschrift voor regionale geschiedenis (september 2013) – p. 153-160

Genealogie Familie Breij 2019, behorende bij ‘Zeven eeuwen familie Breij in
het Utrechtse veenweidegebied’ (2009)
Uitgave in eigen beheer (160 pagina’s, 2019) ISBN 978 90 818089 2 7 

‘Van Beuningen contextueel – de missing link met Coenraad van Beuningen’, in: GEN Magazine voor Familiegeschiedenis¸ Jg. 26, nr. 3, september 2020, p. 14-19

OVER ARCHIEVEN

Het regionale geheugen, nu en in de toekomst.
Afstudeerscriptie Archiefschool en Hogeschool Amsterdam (141 pagina’s, 2003) 

Na gedane arbeid – Onderzoeksgids Cultuur en Vrije Tijd in de serie
‘Trajecten door Utrecht’ van Het Utrechts Archief
(Tekstbijdragen, 2005)

Inventaris van het Familiearchief Von Baumhauer in het Nationaal
Archief te ’s-Gravenhage (613 items, 2007)

Lusten en lasten – Gids voor fiscaal historisch onderzoek naar
inkomen en vermogen in de provincie Utrecht in de serie
‘Trajecten door Utrecht’ van Het Utrechts Archief (Tekstbijdragen, 2007)

Inventaris van het Familiearchief Van Beuningen in Het Utrechts Archief,
in opdracht van de Stichting ‘Esse non Videri’ (1230 items, 2013)

Inventaris van het Familiearchief De Geest, Stoeller en Fortmeijer in het
Gelders Archief te Arnhem ` (209 items, 2019)