Boeken en artikelen

Over kerkmuziek

De orgels in de Domkerk te Utrecht (6 pagina’s) 1986

Kerkmuziek in Utrecht 1926-1961
Afstudeerscriptie Muziekwetenschap RU Utrecht (130 pagina’s) 1986

Sint Maarten Schutspatroon van Utrecht (92 pagina’s) 1988

César Franck 1890-1990 (38 pagina’s)
Franckproject Domkerk Utrecht n.a.v. onderzoek in Parijs 1990

Passiemuziek in de Zaterdagmiddagmuziek Domkerk 1992

Vijfentwintig jaar Zaterdagmiddagmuziek Domkerk 1971-1996
(Artikelen en eindredactie in opdracht Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk) 1996

Vocale kerkmuziek – Koormuziek in historisch en
liturgisch kader – uitg. NSGV/SLSK (eindredactie) 1997

Programmaboek Stichting Kerkconcerten Utrecht 
(Artikelen en eindredactie) 1997

Programmaboek Stichting Kerkconcerten Utrecht 
(Artikelen en eindredactie) 1998

Programmaboek Veertig jaar Stichting Kerkconcerten Utrecht
(Artikelen en eindredactie) 1999

Veertig jaar Stichting Muziekkring De Nederlandse Cantorij
(Tekstbijdragen) 1999

Der Fiedler vom Getto – Maarten Kooij/Emanuel Overbeeke
(Eindredactie) 2007

Veertig jaar Domcantorij 1971-2011 – Portret van een vocale en instrumentale kerkmuzikale praktijk in een geseculariseerde wereld.
Uitgave in eigen beheer (122 pagina’s) ISBN 978 90 818089 0 3 2011

Alles voor de muziek – Leven en werk van Maarten Willem Kooy (1927-2013) Uitgave in eigen beheer (366 pagina’s) ISBN 978 80 818089 1 0 2017

‘Nun freut euch lieben Christen g’mein – de kerkmuzikale idealen van Maarten Kooy en Dolf Hendrikse in de tweede helft van de twintigste eeuw’,
in: Een door God geschonken gave – Luthers erfenis in de Nederlandse Protestantse Kerkmuziek (18 pagina’s).
Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme na 1800. 2017

De kerk is wat ze viert – 100 Jaar Liturgische Kring
Uitg. KokBoekencentrum Utrecht (398 pagina’s). ISBN 978 90 435 3730 8 verschijnt 12 november 2021

OVER GENEALOGIE

Genealogie 500 jaar Stöller en Stoeller (153 pagina’s) 1995

Genealogie Ferm zoo, Kooijmans, ferm 1997
(Tekstbijdragen aan het boek van Maarten Kooij)

Genealogie Kooij, waar kom jij vandaan? 2000
Tekstbijdragen aan het boek van Maarten Kooij)

De Stammen onder de Leeuw 
Bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere-Bomhower- Boomhouwer- Boomhouer en (Von) Baumhauer, in samenwerking met Jon Baumhauer (640 pagina’s) in een Nederlandse en een Duitse editie ISBN 90 9013 497 2 2001

De geschiedenis van de schilderijencollectie van de Stichting Esse non Videri, in opdracht van de Stichting ‘Esse non Videri’ (46 pagina’s) 2005

Erfgoed Boonen – De geschiedenis van het erfgoed van de Harderwijker
burgemeestersfamilie Boonen van de 17e-eeuw tot in de tegenwoordige tijd,
in opdracht van de Stichting ‘Esse non Videri’ (230 pagina’s) 2005

Zeven eeuwen familie Breij in het Utrechtse Veenweide gebied.
Uitgave in eigen beheer (592 pagina’s) ISBN 978 90 9024 617 8 2009

Een vigilante familie – Het geslacht Van Beuningen in Amsterdam en
Utrecht (248 pagina’s) in opdracht van de Stichting ‘Esse non Videri’
ISBN 978 906 226 226 3 4 2013

‘Het leven op de hofstede Dorpzicht in de negentiende eeuw’
in: Tussen Vecht en Eem, tijdschrift voor regionale geschiedenis, september 2013

Genealogie Familie Breij 2019, behorende bij ‘Zeven eeuwen familie Breij in
het Utrechtse veenweidegebied’(2009)
Uitgave in eigen beheer (160 pagina’s) ISBN 978 90 818089 2 7 2019

‘Van Beuningen contextueel – de missing link met Coenraad van Beuningen’, in: GEN Magazine voor Familiegeschiedenis¸ Jg. 26, nr. 3, september 2020 2020

OVER ARCHIEVEN

Het regionale geheugen, nu en in de toekomst.
Afstudeerscriptie Archiefschool en Hogeschool Amsterdam (141 pagina’s) 2003

Na gedane arbeid – Onderzoeksgids Cultuur en Vrije Tijd in de serie
Trajecten door Utrecht’ van Het Utrechts Archief
(Tekstbijdragen) 2005

Inventaris op het Familiearchief Von Baumhauer in het Nationaal
Archief te ’s-Gravenhage (613 items – 122 pagina’s) 2007

Lusten en lasten – Gids voor fiscaal historisch onderzoek naar
inkomen en vermogen in de provincie Utrecht (Vooronderzoek) 2007

Inventaris op het Familiearchief Van Beuningen in Het Utrechts Archief,
in opdracht van de Stichting ‘Esse non Videri’ 2013

Inventaris op het Familiearchief De Geest, Stoeller en Fortmeijer in het
Gelders Archief et Arnhem ` 2019